Godina 2018

Rešeno

Problem

Unija je krenula u snažnu akciju razvoja socijalnog dijaloga na lokalnom nivou sa ciljem da se uspostavi i razvije dijalog o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava radnika i poslodavaca.

Aktivnosti

Svojim aktivnostima, Unija doprinosi promociji rezultata i rada, što utiče na širenje mreže  svog članstva. Socijalno ekonomski savet, između ostalog, baviće se i pitanjima ekonomskih i socijalnih sloboda , ljudskih prava, položaja radnika i poslodavaca, uslovima njihovog rada i života, te razvojem kulture pregovaranja i podsticanjem mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova.

Ishod

Osnovan je Socijalno-ekonomski savet grada Kruševca i potpisana Deklaracia o osnovnim načelima i vrednostima SES-a grada Kruševca.