Projekat predstavlja analizu efekata aktivnih mera politike zapošljavanja sa akcentom na mlade. Sprovedeno je istraživanje među poslodavcima i mladima i pripremljena je publikacija, a partneri na projektu su bili Ministarstvo omladine i sporta, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i reprezentativni sindikati.

Vrednost projekta 8.700 EUR.