Sektor za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije sa kolektivnim članom UPS – udruženjem JAKTA i udruženjem evropske federacije EUROMAT bili su nosioci i organizatori ovog skupa.

Agenda stručnog skupa je obuhvatila teme kao što su borba protiv falsifikovanja i zaštita intelektualne svojine u oblasti igara na sreću, bezbednost igara na sreću, on-line kocka na tržištu Jugoistočne Evrope sa pregledom praksi i zakonodavstava, usaglašavanje sa EU direktivama  uz poseban osvrt na direktivu o zaštiti podataka, direktivu o privatnosti i elektronskim komunikacijama i IV direktivu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Medju veoma zapaženim izlaganjima je bila prezentacija Uprave kriminalističke policije, odeljenja za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine, Na skupu su učestvovale i institucije poput sektora poreske policije RS, Uprave za sprečavanja pranja novca, Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Na skupu, temama kao što su zaštita podataka, bezbednost igrača i uskladjivanje sa direktivama u otvorenom i inspirativnom panelu su se bavili g.din Julian Borg Barthet, NMi Holandija, g.dja Jasna Drnda Radovanović, konsultant za razvoj poslovanja, BMM Testlabs, Španija i g. din Franc Pikl, vodja  kontrole IT, SIQ Ljubljana, Slovenija, g. dja Rita Garyaki,  pravni analitičar,  Gambling Compliance, delegati Ministartstva finansija zemalja medju kojima su Slovenija, Crne Gora, Republike Srpska i Hrvatska, g. din Zoran Dimov, delegat Hrvatskog udruženja HUAK-a, g. din Poulsen, menadžer IPR projekta finansiranog od EU u Srbiji i g.din Helmut Kafka ispred federacije Euromat. G. din Mihajlović, medjunarodni ekspert iz Velike Britanije, stručnom skupu izneo je niz pozitivnih primera evropske i svetske prakse koje zaista mogu da unaprede samu regulaciju igara na sreću.

Napori Sektora za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije i udruženja Jakta da se dijalogom i razmenom iskustava ne samo u Srbiji, nego i u širem regionu doprinese boljoj kontroli i regulaciji igara na sreću uz poštovanje EU direktiva, da se stvore ravnopravni i transparentni uslovi poslovanja za sve pravne subjekte koji se bave igrama na sreću, su veoma toplo pozdravljeni kako od srpskih predstavnika industrije igara na sreću, tako i od medjunardnih eksperata i zakonodavaca.