11U Uniji poslodavaca Srbije održan je susret sa ekspertima tvinig projekta Unapređenje socijalnog dijaloga.

Mihail Nemec, Ivan Saktor, Vladimir Mojš i Valerija Kubalova predstavili su rukovodstvu Unije poslodavaca Srbije primere dobre prakse sa kojima su se susretale države članice Evropske unije prilikom razvijanja socijalnog dijaloga. Predstavnici Unije poslodavaca Srbije su ukazali na probleme u socijalnom dijalogu u Srbiji i predložili načine na koje bi se ti problemi rešili.