Dana 7. novembra 2017. godine u 18:30 u prostorijama Đuro Salaj dodeljeni su sertifikati i publikacije svim učesnicima Kursa komunikacijskih veština.

Ovime je uspešno završen projekat „Nova znanja-novi pristup“ na kojem su polaznici unapredili svoje poznavanje komunikacijskih veština.

Nadamo se da ovo nije kraj usavršavanja naših polaznika i da ćemo imati prilike da u budućnosti organizujemo slične oblike neformalnog obrazovanja.