Osnovani smo u Novom Sadu 2007-e godine i pružamo sledeće usluge: knjigovodstvene usluge, registracija preduzeća i radnji, likvidacija preduzeća, registracija promena privrednih subjekata, izrada biznis planova, izrada pečata, web design.

 

Nudimo praksu iz oblasti RAČUNOVODSTVA

 

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se lica koja završe obuku u preduzeću Tax International doo zapošljavaju u roku kraćem od mesec dana od završetka iste, a prosečno trajanje obuke je oko šest meseci. Trajanje obuke može biti i kraće i definiše se dogovorom mentora i učenika.

Na praksu mogu da se prijave svi koji žele da steknu prakstično znanje iz oblasti računovodstva, a jedini uslov je poznavanje rada na računaru.

Prednost imaju lica koja su završila srednju ekonomsku školu.

 

Period obuke prosečno traje šest meseci, ali obuka može trajati i mesec dana, jer je cilj obuke da pripremimo mlade za tržište rada i da oni aktivno traže posao dok su na obuci, a čak i posle završene obuke  i po dobijanju posla, oni uvek mogu dobiti savet mentora.

Šta će raditi lice na praksi:

 • Saradnja sa Fondom PIO – prijava i odjava radnika, zdravstvene knjižice, ugovor o radu
 • Fiskalna kasa – dnevni izveštaji, knjiženje artikala, vođenje knjige dnevnih izveštaja
 • Blagajna – nalog za prenos, uplatu i isplatu, nalog za službeno putovanje, dnevnik blagajne
 • Fakture, profakture, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje i zaduženje
 • Kompenzacija – izjava, ugovor
 • Knjiženje – knjige ulaznih i izlaznih računa, izvodi
 • APR – popunjavanje obrazaca za osnivanje preduzeća, predaja dokumentacije, izrada pečata…
 • PDV – obračun, knjiženje, elektronska prijava
 • Poreska uprava – popunjavanje i predaja zahteva za poresko uverenje, za preknjižavanje, preuzimanje uverenja
 • Službeni put u inostranstvo – odluka, podizanje deviza, knjiženje
 • Amortizacija – obračun, knjiženje
 • Zarada – obračun, knjiženje, podnošenje el. Prijave
 • Elektronsko poslovanje – prijava i odjava radnika preko Centralnog registra, plaćanje
 • Pred zaključno knjiženje i izrada završnog računa (bilansi stanja i uspeha, statistički anex)