Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštava da je u odredbi člana 67. Zakona, koja definiše pravila o određivanju naziva firmi, došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne delatnosti.

U spornom članu 67 Zakona, koji propisuje da će kafići, restorani, barovi i drugi ugostiteljski objekti morati da izbace ove reči iz svog naziva, došlo je do nenamernog izbacivanja nekoliko reči iz rečenice.

U skladu sa Zakonom, privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na sadržaj poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga, uskladi sa odredbama ovog Zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. od 15. aprila 2016. godine.
U odredbi člana 67. Zakona koja definiše buduća pravila o određivanju naziva firmi došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne delatnosti.

Tehnička greška će biti otklonjena Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnostii niko od ugostitelja zbog toga neće snositi štetu i dodatne troškove.

Detaljnije informacije