11Danas je u Ministarstvu finansija i privrede, uz prisustvo državnog sekretara Vlajka Senića, potpisan Sporazum o saradnji između Unije poslodavaca Srbije i Nemačke savezne asocijacije za spoljnu trgovinu i ekonomski razvoj (BWA).

Sporazum je u ime BWA potpisao Dirk Borman, predsednik Upravnog odbora BWA i tom prilikom istakao da je to samo prvi korak u jačanju saradnje privreda Srbije i Nemačke. Generalni sekretar UPS, Boško Savković je prilikom potpisivanja sporazuma u ime UPS izrazio očekivanja da će ova saradnja dovesti nove investicije u Srbiju i preko potrebna nova radna mesta kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti u našoj državi.

BWA je organizacija koja povezuje Nemačke kompanije sa kompanijama širom sveta u cilju ostvarivanja strateških partnerstava i razmenjivanja roba i usluga. BWA broji 1300 članova, uglavnom srednjih i velikih preduzeća i trenutno je povezana sa 86 poslovih asocijacija u 74 zemalja.

Sporazum o saradnji predviđa sledeće:

Aktivno učešće u oblastima saradnje i proizvodnje, zajedničkih ulaganja, trgovine, proizvodnje, nauke i tehnologije i drugih oblasti privrede;

Pomoć u uspostavljanju kontakata i jačanju dugoročnih partnerskih odnosa između poslovnih zajednica Srbije i Savezne republike Nemačke;

Podrška za podsticanje investicija, stvaranje i uspešnu realizaciju zajedničkih poslova, uključujući transnacionalne korporacije, holding kompanije, finansijska i ekonomska udruženja i grupe, konsultatntske firme i druge firme na teritoriji Srbije i Nemačke;

Stvaranje povoljnih uslova za unapređenje i sprovođenje mehanizama za razvoj bilateralne saradnje;

Koordinacija aktivnosti kako bi se obezbedilo efikasno zastupanje preduzetništva u državnim organima, s ciljem dalje podrške razvoju i jačanju bilateralnih ekonomskih odnosa;

Međusobna razmena informacija koje su od interesa za privrednike na obe strane;

Redovni sastanci na najvišem nivou BWA i UPS i na nivou njihovih izvršnih organa, kao i preduzimanje raznih mera povodom pitanja od zajedničkog interesa.