U skladu sa novim Pravilnikom o evidenciji prometa (Sl. glasnik RS 99/15), koji je objavljen 02.12.2015. godine, a stupa na snagu 01.01.2016. godine pravna lica i preduzetnici koji se bave veleprodajom, a poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva nisu obavezni da vode evidenciju na obrascu KEPU knjige.

U prvom članu Pravilnika navodi se da se Pravilnik odnosi na evidenciju prometa robe, čime se od obaveze vođenja evidencije izuzimaju pružaoci usluga, koji su bili obuhvaćeni starim Pravilnikom, koji prestaje da važi 01. januara. Dakle, skladištari, lica koja su pružala usluge manipulacije robom i ostali pružaoci usluga u vezi sa prometom robe od 01. januara nisu obavezi da vode evidencije u prometu propisane Pravilnikom.

Druga novost koju donosi pravilnik nalazi se u članu 2, koji nabraja kategorije pravnih lica i preduzetnika koji su obavezni da vode evidenciju.  To su lica koja obavljaju:

  • trgovinu na malo;
  • trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;
  • komisione usluge;
  • otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

 

Proizilazi da pravna lica (privredna društva – preduzeća) i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo nisu obavezni da vode evidenciju na obrascu KEPU knjige, od 1.januara 2016. godine.

Preduzetnici koji se bave veleprodajom, a poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva ipak će morati da vode propisanu evidenciju.

S obzirom da knjiga evidencije više ne obuhvata usluge, promenio se i njen naziv, pa se evidencija od naredne godine vodi na obrascu KEP. Obrazac je svoj izgled promenio samo u tome što ne sadrži kolonu br.6 Uplate na račun. Sve druge kolone iste su kao i u obrascu KEPU, koji se vodi do 31.12.2015. godine.

Pravilnikom su uređene obavezne evidencije komisione prodaje i dnevni pumpni izveštaj.

Osnovni principi vođenja knjige evidencije su nepromenjeni. Ona će i dalje moći da se vodi ručno ili elektronski, stranice moraju biti numerisane, a sume sa svake strane prenose se na sledeću u vidu donosa. U knjizi se evidentiraju sve promene u vrednosti robe – nabavka, prodaja, otpis, manjak, višak, povraćaj, nivelacija itd.

Promene se unose najkasnije narednog dana za prethodni dan.

Unija poslodavaca je učestvovala u radnoj grupi za izmenu Pravilnika, ovom prilikom je usvojen njen predlog da se KEPU knjiga ne vodi u veleprodaji kao i da se izuzmu pružaoci usluga. Na žalost nije usvojen predlog UPS da se KEPU knjiga ne vodi u svakom pojedinačnom objektu jednog preduzeća i to predstavlja jedan od glavnih nedostataka novog Pravilnika. Upravo zbog ovoga veliki trgovinski lanci hiljade radnih sati provode godišnje štampajući dokumenta, dok se arhive zatrpavaju nepotrebnom dokumentacijom. Uniija poslodavaca Srbije je isticala i da je nemoguće da isprava koja prati robu na osnovu koje se vodi evidencija bude u originalu ukoliko je ona u knjigovodstvenoj agenciji ili u sedištu firme. Ovaj predlog je usvojen i novi Pravilnik daje mogućnost da ova isprava bude u originalu ili kopiji kao i u pisanoj ili elekronskoj formi.

Bez obzira što je zakonodavac definisao KEPU knjigu kao pomoćnu trgovačku evidenciju, u praksi ona predstavlja obavezu i proceduru koja samo oduzima vreme zaposlenima, mnogo košta, a malo toga pokazuje Poreskoj inspekciji u kontroli poslovanja i suzbijanju sive ekonomije. KEPU knjiga, kao tekovina iz 80ih godina prošlog veka više se ne uklapa u saveremen način vođenja knjigovodstva, jer se u njoj ne nalazi ništa što već nije uneto u knjigovodstvenu evidenciju, a i ne postoji ni u jednoj državi EU, niti tamošnji zakonodavni okvir poznaje takav dokument.

Pored Obrasca KEP, propisani su i sledeći novi obrasci:

  • PKR– Prijemni list komisione robe
  • PKR-1– Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe
  • KRI– Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
  • KRI-1– Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
  • DPI– Dnevni pumpni izveštaj.