Projekat se odnosio na uvođenje rodne ravnopravnosti u poslovanje srpskih poslodavaca, kreiranje radne sredine koja neće tolerisati rodno zasnovanu diskriminaciju i koja će promovisati nediskriminatorske oblike ponašanja i ravnopravnosti polova. Vrednost projekta 12.000 USD