Unija poslodavaca Srbije je dobila posebno priznanje “Zlatna ptica” koje na godišnjem nivou dodeljuje Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS). Priznanje je dodeljeno za izuzetan doprinos unapređenju estradno muzičke delatnosti.

SEMUS je reprezentativno umetničko udruženje u kulturi osnovano u cilju organizovanja i zaštite radio-muzičkih prava estradno-muzičkih umetnika i izvođača na teritoriji Srbije.

Savez utvrđuje svojstvo samostalnim umetnicima i vokalnim i instrumentalnim izvođačima narodne, zabavne, džez, rok i pop muzike, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, vodi evidenciju tih lica, izdaje uverenja o tom statusu, i uverenja za prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje. Uverenje služi kao javna isprava o statusu i kao dokaz o obavljanju samostalne delatnosti, s tim da imaoci tih uverenja pored svog ličnog imena i prezimena mogu da koriste oznaku „samostalni umetnik“ odnosno „samostalni izvođač“.