11U sklopu aktivne kampanje za poboljšanje poslovnog ambijenta u Republici Srbiji, Unija poslodavaca Srbije je održala dvodnevni seminar na kome su predstavnici medija upoznati sa problemima sa kojima se privreda suočava i stavovima poslodavaca o potrebnim reformama.

Tokom seminara učesnici su bili upoznati sa rezultatima istraživanja o stavovima poslodavaca koje je Unija poslodavaca Srbije sprovela u saradnji sa CEFE Srbija, a koje je pokrivalo tri teme: Zakon o radu, oporezivanje zarada i propise u trgovini i inspekcijskom nadzoru koji prouzrokuju troškove kompanijama u ovom sektoru.

Učesnicima seminara su predstavljeni problemi poslodavaca u ova tri segmenta poslovnog okruženja, štetni rezultati koje ovi problemi prouzrokuju privredi, kao i predlozi rešenja iz privatnog sektora.