11Unija poslodavaca Srbije je u Skupštini grada na okruglom stolu predstavila rezultate istraživanja „Potrebe tržišta rada i položaj mladih nezaposlenih lica koje je sprovedeno u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS „Nezavisnost“, Nacionalnom službom za zapošljavanje, a uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA.

Na okruglom stolu su pored predstavnika UPS govorili i Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanje i socijalne politike koji je predstavio Strateški okvir politike zapošljavanje i položaj mladih nezaposlenih lica na tržištu rada u Srbiji, Ljiljana Džuver koja je predstavila Nacionalni akcioni plan zapošljavanja-mere usmerene ka mladima, zatim Nikola Mikašinović, direktor kancelarije u Srbiji SOLIDAR, Zoran Alimpić i Nataša Milošević.

Istraživanje obuhvata sagledavanje statusa mladih u gradovima Beograd, Niš i Novi Sad i sagledavanje potreba poslodavaca u delatnostima finansijskih usluga, trgovine i građevinske delatnosti za zapošljavanjem mladih u navedenim gradovima, odnosno prepoznavanje potrebnih kvalifikacija i kompetencija, ali i prepoznavanje izazova zapošljavanja lica bez radnog iskustva.

Pitanje visokog procenta nezaposlenih mladih lica u Srbiji nije pitanje koje se odnosi samo na Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ili Nacionalne službe za zapošljavanje, već je to izuzetno važno pitanje sa sva ministarstva i sve institucije koje svojim delovanjem moraju da doprinesu kreiranju ambijenta koji će omogućiti privredi i poslodavcima da se razvijaju, rastu, proširuju delatnost i otvaraju nova radna mesta, koje će svojim delovanjem doprineti višem standardu građana i koje će mladima omogućiti da se obrazuju, stručno osposobljavaju, zapošljavaju i nastave da grade svoju budućnost u Srbiji.

Istraživanje je pokazalo da:

U proteklom periodu najviše mladih lica zaposleno je kod poslodavaca sa završenom srednjom stručnom spremom, dok su sa visokim obrazovanjem mlada lica zapošljavana najviše u finansijskom sektoru.

62% poslodavaca nije imalo primedbe na rad novozaposlenih mladih lica.

55% poslodavaca smatra da mladi poseduju stručna znanja i šire kompetencije.

Za novozaposlena mlada lica 39% poslodavaca organizuje dodatne obuke i usavršavanje.

38% poslodavaca organizuje praksu za mlade.

Za mlade su najpoželjniji poslodavaci javne ustanove, javna preduzeća i lokalna samouprava i to u 57,7%

Stopa samozaposlenosti mladih u Srbiji je ispod 6% i znatno je niža od prosečnog nivoa samozaposlenosti mladih u drugim evropskim zemljama (12%).

U narednom periodu 54% poslodavaca nema u planu novo zapošljavanje.

Delatnosti koje su prepoznate kao buduća tražnja poslodavaca u tri privredne grane obuhvaćene istraživanjem su za trgovinu mesar, trgovac specijalizovane ishrane, tehnolog, prodavac, kasir u maloprodaji, poslovođa, farmaceut, serviser rashladnih uređaja, menadžer, zatim u građevinskom sektoru su arhitekte, inženjeri tehnologije, mašinstva, građevine, projektanti, zidari, tesari, armirači, lift monteri, bušači, injektirci i torkretirci, zatim u finansijskom sektoru agenti osiguranja, procenitelj šteta na motornim vozilima, savetnik za prodaju neživotnih osiguranja, savetnik za prodaju osiguranja života, IT Inženjeri, računovođe i knjigovođe.

Brosura_Potrebe trzista rada i polozaj mladih nezaposlenih lica.