11Unija poslodavaca Srbije uputila je dopis Vladi RS, upozorivši je na štetu koju bi privreda Srbije trpela od usvajanja lošeg predloga Zakona o štrajku i prosledila primedbe privrede na tekst Zakona.

UPS je pritom istakla da Ministarstvo pre pristupanja izradi nacrta Zakona o Štrajku nije izvršilo analizu štrajka u Srbiji, koja bi obuhvatila razloge za štrajk, dužinu trajanja, probleme zaposlenih i poslodavaca za vreme istih, posledice, kao ni iskustva inspekcije rada u ovoj oblasti.

Takođe, UPS je upozorila Vladu da je ovakav tekst nacrta zakona o štrajku pravljen na isključivu štetu poslodavaca, i da isti nije u dugoročnom interesu razvoja Republike Srbije. Usvajanje ovakvog predloga Zakona uticaće na smanjenje obima direktnih stranih investicija u Republici, povredu prava svojine i onemogućavanje zaštite uloženog kapitala, stvaranje pravne nesigurnosti u industrijskim odnosima, onemogućavanje podizanja produktivnosti zaposlenih u privredi kao i na povećanje troškova poslovanja..

Uz dopis UPS je Vladi prosledila i primedbe stranih i domaćih investitora na predloženi tekst Zakona, kao i predloge UPS-a za zakonske odredbe kojima bi se bila regulisana i prava poslodavaca prilikom štrajka.