Decorative Scales of Justice in the CourtroomUnija poslodavaca Srbije učestvovala je na završnoj konferenciji u okviru Javne rasprave o Predlogu strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2015-2020, sa akcionim planom koju je organizovao Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Projektom GIZ Program za pravne i pravosudne reforme.

Ovom prilikom su bili predstavljeni opšti i specifični ciljevi Strategije, mere i aktivnosti u Akcionom planu kojima će se sprovoditi ciljevi, kao i prvi rezultati dotadašnjeg toka javne rasprave.

Posebni ciljevi i fokus ove strategije je na:

Unapređenju sistema upravljanja javnim politikama
Unapređenju zakonodavnog procesa i kvaliteta propisa
Pojednostavljenju administrativnih procedura i uspostavljanje sistema za kontinuirano merenje i praćenje administrativnih troškova privrede i građana
Unapređenju uloge građana i privrede u sistemu upravljanja javnim politikama i kreiranju propisa.

Donošenje ove strategije je od izuzetnog značaja za donošenje propisa, a još značajnije je da ona ne ostane samo mrtvo slovo na papiru nego da se primenjuje u potpunosti.