img_pio_fond_jpg_tnU poslednjih nekoliko meseci došlo je do pokušaja da se deo imovine koji pripada PIO fondu prenese drugim pravnim licima sa čime se ne slažu predstavnici UPS u Upravnom odboru PIO fonda.

Celokupna imovina PIO fonda, a pre svega banje i rehabilitacioni centri, desetinama godina unazad građeni su sredstvima koja su odvajali zaposleni i poslodavci na teritoriji Republike Srbije.
U poslednje vreme bilo je više pokušaja, kroz sumnjive sudske presude i različite odluke državnih organa- među kojima je i Vlada RS- da se imovina Fonda otuđi.
Unija poslodavaca Srbije kao pokretač inicijative za strateško restruktuiranje PIO fonda insistira da imovina izgrađena novcem nekadašnjih, sadašnjih i budućih penzionera ostane u vlasništvu Fonda i bude jedan od osnova za stabilizaciju prilika u Fondu i ozbiljne promene koje su Fondu potrebne, kako bi smanjio deficit koji je iz godine u godinu sve veći.

Unija poslodavaca Srbije obavestila je nadležno Ministarstvo pravde RS o čitavom nizu sumnjivih postupanja i radnji u određenim sudskim sporovima koji se tiču imovine PIO fonda i u narednom preiodu će preduzeti i druge aktivnosti na zaštiti imovine Fonda.