Status prepoznatljivog i reprezentativnog društvenog partnera omogućio je Uniji poslodavaca Srbije da u skladu sa zakonom predstavlja glas poslodavaca u sledećim stalnim organima i telima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou:

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

Predsedavajući Savetom:
Nebojša Atanacković

Članovi Saveta:
Slobodan Đinović
Boško Savković
Goran Kovačević
Dragan Mijanović
Miloš Nenezić

Stalno radno telo Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
Petar Stojilković

Stalno radno telo Saveta za ekonomska pitanja
Ljiljana Pavlović

Stalno radno telo Saveta za zakonodavstvo
Svetlana Budimčević

Stalno radno telo Saveta za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova
Jelena Jevtović

Socijalno-ekonomski savet Beograda
Andreja Brkić
Stevan Rodić
Žarko Šakić
Nebojša Miletić
Mirjana Aćimović
Momčilo Bikcki

UO Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
Prof. dr. Slavenko Grgurević

UO Nacionalne službe za zapošljavanje
Ivan Kovačević

UO i NO Fonda solidarnosti
Dejana Kuzmić
Svetlana Budimčević
Jelena Jevtović

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Svetlana Budimčević

Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost Ministarstva privrede
Nebojša Atanacković

Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Boško Savković
Svetlana Budimčević
Ivan Kovačević

Radna grupa za razmatranje i ocenu dokumentacije posebnih programa
Jelena Jevtović

Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike i u radnim grupama za izradu različitih zakona koje su privremenog karaktera.