Unija poslodavaca Srbije je u svom obraćanju Ministru finanisja, Dušanu Vujoviću, Premijeru Srbije, Aleksandru Vučiću i Predsednici Narodne skupštine, Maji Gojković zatražila stavljanje van snage podzakonskih akata koji su doneti na osnovu Zakona o računovodstvu. UPS je zatražila i formiranje radne grupe koja će izvršiti izmene Zakona o računovodstvu i ispraviti višemilionsku štetu koju je zakonodavac naneo srpskoj privredi usvajanjem izmena ovog Zakona.

Zakon o računovodstvu je donet suprotno zahtevima globalnih standarda i na osnovu nevažećih direktiva Evropske unije, po hitnom postupku bez suštinske javne rasprave, te kao takav sadrži brojne nedostatke i nanosi nepotrebne troškove privredi od više stotina miliona evra. Velika šteta se nanosi i državi jer se u potpunosti eliminiše bilo kakva uporedivost, a to odbija strane investitore, ugrožava javne prihode i planiranje privrednog razvoja Republike Srbije.

Četrsto hiljada obveznika Zakona o računovodstvu od 1. Januara moraju da primenjuju različite kontne okvire, različite i preobimne bilansne šeme, što zahteva izmenu računovodstvenih softvera, a to za svakog obveznika predstavlja trošak od najmanje hiljadu do nekoliko hiljada evra, neračunajući dodatne troškove za obuku, literaturu i angažovanje komercijalnih savetnika.

Propisani set finansijskih izveštaja je tri puta obimniji u odnosu na prethodni, a skoro pet puta obimniji u odnosu na zahteve međunarodnih standarda i evropskih direktiva.

U skladu sa ovim Zakonom finansijski izveštaji iz Srbije će biti netransparentni i neujednačeni sa izveštajima ostalih zemalja Evrope što će Srbiju učiniti nepodobnom za potencijalne investitore, kreditore i poslovne partnere.

Najnoviji propisani bilans stanja ima 137 pozicija, a međunarodni standardi zahtevaju 30, dok su umesto ranijeg jedinstvenog Bilansa uspeha sa 34 pozicije doneta dva obrasca sa ukupno 97 pozicija, a međunarodni standardi dozvoljavaju primenu jednostavnijeg i jednog jedinstvenog obrasca.

Dodatno nepotrebno opterećenje u poslovanju predstvlja i to što će prilikom sačinjavanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, pravna lica morati da sastave finansijske izveštaje za 2013. godinu po novim standardima kako bi se ispunila zakonska obaveza prikazivanja uporednih podataka za prethodnu godinu. Ovo će mnogo da košta, a troškove će snositi privreda i poreski obveznici a ne neodgovorna državna administracija.

Ovakva nedovršena, neprimenjiva računovodstvena regulativa, usled katastrofalno loših propisa, odsustva nadzora i kontrole i nezaštićene računovodstvene profesije potpuno urušava sistem finansijskog izveštavanja, a kao posledica javlja se izraženo nepoverenje u finansijske i revizorske izveštaje, porast sive ekonomije, korupcije, utaje poreza, zloupotreba u privredi, pljačke imovine, pranja novca i drugih kriminalnih radnji, a to zasigurno nije državni cilj.