Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formiralo je Odbor za socijalni dijalog, sa zadatkom da prati primenu i daje tumačenje pojedinih odredaba kolektivnog ugovora.  Odbor za socijalni dijalog su obrazovali Unija poslodavaca Srbije i Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije, koji su ujedno i potpisnici PKU.

Odbor je doneo uputstvo za primenu ugovora, u kojem je precizirao pojam izvođača estradno -muzičkog programa, pojam poslodavca, angažovanje izvođača, nelegalno angažovanje izvođača i obračun i plaćanje poreza i doprinosa na honorare izvođača.

U PRILOGU su detaljnije informacije o ugovoru.