Godina 2012.

Rešeno

Problem

Ovim dvema Vladinim uredbama, donetim krajem 2011. godine, određena je maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500“. Uredbe su izazvale veliku štetu među malim trgovinskim radnjama, jer životne namirnice koje se prodaju u njima čine gotovo 70% od ukupnog prometa. Na ovaj način država je umesto da podrži malu trgovinu kao nacionalno važan deo trgovinske delatnosti, naterala ova uglavnom mala porodična preduzeća i radnje da posluju sa gubitkom, što je rezultovalo ili smanjenjem broja zaposlenih ili zatvaranjem jednog dela ovih radnji. Od početka januara do polovine februara 2012. godine zatvoreno je 875 malih trgovina, a bez posla je ostalo 3.430 ljudi. Poslovanje sa gubicima i masovno zatvaranje malih trgovina, dovelo je do smanjenja budžetskog priliva i povećanja opšteg nivoa cena, čime su se stvorili uslovi za rast sive ekonomije. Zbog svega navedenog Ministarstvo poljoprivrede i trgovine, na čiji predlog je Vlada donela osporne uredbe, nanelo je veliku materijalnu štetu trgovcima u Srbiji, a ne treba zaboraviti i znatnu moralnu štetu, jer su ove firme i njihovi vlasnici, redovne platiše poreza i legalni poslodavci, označeni kao zelenaši i lopovi koji iskorišćavaju nemaštinu stanovništva.

Aktivnosti

Na inicijativu tri najveća udruženja malih trgovaca, iz Beograda, Novog Sada i Subotice, Unija poslodavaca Srbije podnela je Ustavnom sudu RS inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti tzv. uredbi o maržama i hlebu. Inicijativa je zasnovana na činjenici da Ustav Republike Srbije i Zakon o trgovini propisuju da je formiranje cena na tržištu slobodno i da država može intervenisati samo u slučaju ugrožavanja zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava, odnosno u slučaju rata ili vanrednog stanja, što u slučaju donošenja spornih uredbi nije bio slučaj.

Ishod

Odluka Ustavnog suda nije doneta, ali sporne uredbe prestale su da važe do kraja 2012. godine, a nove nisu donete.