11Kada pokušaju da pokrenu ili prošire svoje poslovanje, ženama je teže da ispune zahteve kreditora i najčešće veoma retko koriste napredne bankarske proizvode, zaključili su danas eksperti Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Unije poslodavaca Srbije.
Ovo su samo neki od razloga zbog kojih se žene češće odlučuju za pozajmice od prijatelja i porodice, pre nego od banaka, zaključeno je na okruglom stolu “Izvori finansiranja iz ugla poslovnih žena” u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. Ovaj okrugli sto, posvećen pristupu izvorima finansiranja, sedmi je u nizu koji organizuje USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.
“Današnji okrugli sto naglasio je specifične prepreke sa kojima se susreću žene koje vode svoja preduzeća”, izjavila je Suzan Kutor, direktorka kancelarije za ekonomski razvoj pri USAID u Srbiji . “Ovi problemi nisu specifični samo za Srbiju“, primetivši da je rast kompanija u vlasništvu žena širom sveta opterećen sličnim problemima u pristupu finansijama.

Iako nisu specifični, ovi problemi su izrazito vidljivi u Srbiji. Dragan Marjanović, Direktor Unije poslodavaca Srbije, izjavio je da trenutno svaka druga žena koja u Srbiji osnuje preduzetničku radnji ili malo preduzeće to čini zato što je ili samohrana majka ili je njen suprug izgubio posao.
“Potrebno je da vlada Srbije, lokalne samouprave i ostali ključni činioci sa uticajem na razvoj ekonomske politike ubuduće veću pažnju posvete razvoju ženskog biznisa, ohrabre i pomognu žene da otvaraju svoje firme i omoguće im da lakše pronalaze sredstva za širenje svog posla” – zaključio je Marjanović.
Milica Koković, vlasnica preduzeća Copenex Koko Kids koja je i predsednica Kluba poslovnih žena Unije poslodavaca Srbije, navela je da privrednice imaju velikih problema sa padom kursa dinara, jer svakodnevno imaju velike gubitke, rokovima plaćanja koju su preko 130 dana, a najveći su kod javnih preduzeća koja duguju i po godinu dana za isporučenu robu.

Anketa 1000 preduzeća, koju je sproveo USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokazuje da samo 8,5% kompanija čiji su vlasnici žene uzima kredite preko 50.000 evra, dok je kod kompanija koje su u vlasništvu muškaraca ta brojka 27,4%. Zabrinjava podatak da 58,3% žena uzima kredite u iznosu do 10,000 evra.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastoji da svojim radom doprinese poboljšanju pristupa sredstvima finansiranja identifikujući najveće prepreke, predlažući promene u zakonima i propisima, kao i prateći na koji način finansijske institucije rade sa poslovnim klijentima.