11Nakon inicijative Unije poslodavaca Srbije da se sva preduzeća koja uvoze mašine, opremu i visokotehnološke alate namenjene modernizaciji proizvodnih procesa u potpunosti oslobode plaćanja carine Vlada RS je na sednici 29. decembra 2012. godine usvojila Odluku o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine.

Tom odlukom utvrđuje se roba (oprema) na koju se ne plaćaju uvozne dažbine , kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje prava za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina. Odluka se primenjuje od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, što omogućava privredi da još godinu dana uživa povlastice prilikom uvoza opreme. Kako bi se uvažile primedbe Evropske komisije, ova odluka se razlikuje od prethodno važeće Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine po tome što je nova oprema u tački 2. opredeljena po tarifnim oznakama (tarifne oznake su pobrojane u „Službenom glasniku RS“ broj 124/12 u sklopu Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine), čime se preciznije utvrđuje roba za koju ova povlastica važi i na taj način postiže veća pravna sigurnost.

Ukoliko se roba otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka od tri godine, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine, a njihova visina se obračunava prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanje uvoznih dažbina, odnosno na dan donopenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.