11Vlada Republike Srbije, na sednici 28. februara 2012. godine je usvojila izmene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Predloženim izmenama Zakona brišu se penali u visini trostrukog iznosa minimalne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio, a bio je u obavezi prema kvotnom sistemu sadržanom u Zakonu (od 25 do 49 zaposlenih – jedna osoba sa invaliditetom, sa 50 i više zaposlenih najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom).

Ubuduće, poslodavci koji ne zaposle osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, biće dužni da uplate iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku. Ovo zamenjuje dosadašnju mogućnost da se obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom ispuni kroz finansiranja zarada osoba sa invalitetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ili socijalnom preduzeću.

Takođe, menja se odredba o subvencijama zarade koje je poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom mogao da ostvari u trajanju od 12 meseci. Umesto dosadašnje subvencije u visini minimalne zarade, poslodavci će moći da ostvare subvenciju u iznosu od 75% ukupnih troškova zarade, ali ne veću od od iznosa minimalne zarade.

Tekst izmena Zakona koji je upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje možete preuzeti sa internet prezentacije Vlade Republike Srbije.