img_vlada_tnVlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020, sa Akcionim planom, čiji su osnovni ciljevi povećanje broja privrednih subjekata, zaposlenosti i unapređenje poslovnih rezultata malih i srednjih preduzeća.

Mere koje će nadležni državni organi i institucije preduzeti u narednom periodu kako bi se značajno unapredilo stanje u ključnim oblastima za razvoj preduzetništva grupisane su u okviru šest stubova Strategije:

  • Unapređenje poslovnog okruženja
  • Unapređenje pristupa izvorima finansiranja
  • Kontinuirani razvoj ljudskih resursa
  • Jačanje održivosti i konkurentnosti MSP
  • Unapređenje pristupa novim tržištima i
  • Razvoj i promocija preduzetničkog duha kao i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Oba dokumenta pripremljena su uz stalne konsultacije sa relevantnim institucijama, poslovnim udruženjima i stručnjacima- Privrednom komorom Srbije, Unijom poslodavaca Srbije, Savetom stranih investitora, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, Američkom privrednom komorom, USAID-om i drugim poslovnim udruženjima.

Prilikom pisanja strategije težilo se njenom usklađivanju sa relevantnom politikom Evropske unije. Ona definiše jedinstvenu javnu politiku Vlade Srbije kako bi se ojačala mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo i unapredili kapaciteti ovog sektora da odgovori na pritisak konkurencije na zajedničkom tržištu Evropske unije.