Zajednički konsultativni odbor EU – Srbija (ZKO)  je telo uspostavljeno u okvirima Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji između Evropske Unije i Srbije. ZKO daje priliku organizacijama civilnog društva sa obe strane da prate napredak Srbije prema Evropskoj Uniji i da usvajaju preporuke za pažnju Vladi Srbije i EU Institucijama.

ZKO pod civilnim društvom podrazumeva udruženja poslodavaca, sindikate i ostale ekonomske i socijalne interese.

ZKO je sastavljen od osamnaest članova, devet sa svake strane, koji predstavljaju Evropski ekonomski i socijalni Komitet i civilno društvo Srbije. U trenutnom sazivu, ZKOom kopredsedavaju Jonuc Sibjan član Evropskog ekonomskog i socijalnog Komiteta i izvršni direktor Fondacije za razvoj civilnog društva Rumunije, i Branislav Čanak, član Socijalno – ekonomskog saveta Srbije i predsednik UGS „Nezavisnost“.

Odbor čine predstavnici Evropskog ekonomskog socijalnog saveta, socijalnih partnera i civilnog društva. Čini ga devet članova – po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva. Odbor promoviše dijalog i saradnju između socijalnih partnera i drugih OCD u EU i Srbiji.

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora treba da rade na:

  • uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;
  • upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada Srbije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);
  • podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;
  • podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;
  • jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Među devet predstavnika Srbije u ZKO, izglasani su i imenovani od strane Vlade Republike Srbije i dva predstavnika Unije poslodavaca Srbije. Interese poslodavaca i predloge koji će dovesti do poboljšanja poslovnog ambijenta i jačanja nacionalne privrede u ovom međunarodnom forumu zastupaju Nebojša Atancković, predsednik UPS i Dejana Kuzmić, direktorka Odeljenja za međunarodnu saradnju UPS.

Kao stožer okupljanja poslodavaca i predstavnici građanskog društva Srbije trudićemo se da u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji ispratimo i zaštitimo interese poslodavaca i pokažemo da smo relevantan partner Vladi Srbije i EU Institucijama, ali i da u okvirima ovog odbora sa predstavnicima drugih država ukažemo na probleme sa kojima se privrednici u Srbiji suočavaju.

 

Pozivamo naše članove da se aktivno uključe u ovaj proces i zajedno sa nama formiraju predloge i preporuke koji će biti izneti na međunarodnom nivou, a u cilju poboljšanja privrednog i društvenog ambijenta u kojem živimo i radimo.

Zajednička deklaracija

Održan drugi sastanak

Izveštaj sa sastanka

Zajednička deklaracija – III sastanak