Godina 2013.

Nerešeno

Problem

Aktivnosti

Održan je sastanak sa preko 20 kompanija i strukovnih udruženja vezano za promenu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i fomulisan je predlog Unije poslodavaca Srbije koji je prosleđen Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Ishod

U toku je izrada novog zakona o BZR, koji će biti usklađen sa direktivama EU.