Počela je sa radom radna grupa za izradu Nacrta zakona o privremenom angažovanju na sezonskim poslovima. Nov zakon bi trebao da donese jednostavniji način angažovanja radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi, turizmu i građevinarstvu po uzoru na hrvatski Zakon o poticanju zapošljavanja u području privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi. Unija poslodavaca Srbije kao socijalni partner ima svog predstavnika u radnoj grupi i zalagaće se za jednostavnu proceduru angažovanja sezonskih radnika, uz niže stope poreza i doprinosa jer samo na taj način možemo da se borimo protiv angažovanja radnika na crno i velike stope nezaposlenosti.

Ostali članovi radne grupe su predstavnici reprezentativnih sindikata, Ministarstva za rad, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, Ministarstva trgovine, Ministarstva finansija, Privredne komore Srbije, Fonda PIO i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Pozivamo sve zainteresovane članove da daju svoje sugestije ili da se dodatno informišu o ovoj temi putem mejla a.kovacevic@poslodavci.rs  kontakt osoba je Aleksandra Kovačević.