Godina 2013.

Nerešeno

Problem

U RS postoji visok procenat netačnih i nepotpunih finansijskih izveštaja koji urušavaju kvalitet finansijskog izveštavanja kod privrednih subjekata, proizvode pravnu nesigurnost i otežavaju pristup investitorima koji žele da dokapitalizuju ili kupe privredne subjekte. U praksi česta je pojava da preduzetnici ili organi upravljanja u pravnom licu, „sugerišu“ računovođama kako da postupaju pri kreiranju finansijskih izveštaja i tako veštački poboljšaju realnu sliku o poslovanju preduzetnika ili privrednog društva.

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije obratila se Ministarstvu finansija RS u sklopu javne rasprave o Zakonu o računovodstvu. Predlog koji je upućen tom prilikom se odnosio na jačanje uloge računovođe, kao pravnog lica nadležnog za sastavljanje finansijskog izveštaja kod preduzetnika ili pravnog lica. Tako bi se, sledeći iskustvo zemalja EU i drugih država, smanjila pojava čestog oblika saučesništva u kršenju zakonske regulative, kreiranjem netačnih i nepotpunih finansijskih izveštaja. To bi rezultovalo povećanjem tačnosti i potpunosti finansijskih izveštaja kod preduzetnika i pravnih lica koja posluju u RS, većim poštovanjem načela profesionalne računovodstvene etike i pozitivnih propisa u RS, i smanjenjem obima privrednog kriminala i malverzacija u privredi.

Ishod

Zakona o računovodstvu je 2013. godine usvojen po hitnom postupku bez ozbiljne javne rasprave i suštinski je loš za privredu.