Unija poslodavaca Srbije je sa svojim kolektivnim članom Savezom računovođa i revizora Srbije organizovala konferenciju za novinare na kojoj su sagledane posledice primene računovodstvenih propisa na poslovanje privrede.

Unija poslodavaca Srbije se trudi da ukaže na propuste i neadekvatna rešenja u zakonima koji otežavaju privredi normalno funkcionisanje. Unija poslodavaca Srbije je na Socijalno-ekonomskom savetu iznela problem koji postoji zbog Zakona o računovodstvu i tada je donet zaključak da je taj Zakon proizveo nepotrebnu administraciju i troškove privrednim subjektima.

»Unija poslodavaca Srbije uvek reaguje kada smo suočeni sa novim, većim opterećenjima privrede, jer ih je nemoguće podneti. Dok država donosi zakone koje ni sama ne poštuje, recimo Zakon o komunalnim delatnostima jasno propisuje istu cenu komunalnih usluga za pravna i fizička lica ali ovu odredbu Zakona poštuju samo opštine Bogatić i Veliko Gradište, pored toga postoje brojni parafiskalni nameti koje plaća privreda, a za koje ne doobija nikakvu uslugu, privreda poštuje i zakone koji je sputavaju, koji su u suprotnosti sa zakonodavstvom EU i jedino što traži od države je da bude servis privrede i da sluša potrebe realnog sektora.« rekao je predsednik UPS Nebojša Atanacković.

Finansijski izveštaji u Srbiji imaju 3-5 puta veći broj stavki po kojima treba izveštavati od finansijskih izveštaja u zemljama EU. Ovo u velikoj meri ne odgovara internacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji jer na jedan način izveštavaju u Srbiji, a na drugi način svoje centrale u inostranstvu pa izveštaji postaju neuporedivi.

Pogrešno propisani rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre kao i mogućnost njihove izmene i naknadnog dostavljanja, ostavljaju veliki prostor za manipulaciju što šteti svim korisnicima ovog podatka.

Savez računovođa i revizora Srbije još od 2013. Godine kada je donet Zakon o računovodstvu upozorava na nepotrebne troškove koji se nameću privredi i na opterećenja profesionalnih računovođa. »Sva naša dosadašnja nastojanja da se ovaj štetan zakon i prateći propisi donesu bila su uzaludna. Savez računovođa i revizora Srbije predlagao je Ministarstvu finansija da se donese nov, racionalan, jeftin i reformski zakon o računovodstvu u skladu sa važećim direktivama Evropske unije i međunarodnom regulativom prilagođen našim potrebama« rekao je generalni sekretar SRRS, gospodin Pero Škobić.

Lokalne samouprave ne mogu da izračunaju visine taksi i poreza za isticanje firmi  jer APR nije razvrstala pravna lica po kategorijama zbog toga što sada svaka od tih kategorija ima neki drugi sistem izveštavanja.

unija34 unija13 unija15 unija28