Godina 2015.

Rešeno

Problem

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije učestvovala je u radnoj grupi za izradu nacrta teksta Zakona o sistemu plata u javnom sektoru i predložila određene inicijative.

Ishod

Godine 2016. usvojene su inicijative UPS za poboljšanje teksta nacrta Zakona o platama u javnom sektoru.