Godina 2016.

Nerešeno

Problem

Unija poslodavaca Srbije smatra apsolutno opravdanim i insistira na zahtevu za uvođenje instituta „lockout“, kao prirodnog prava poslodavca na zaštitu svoje imovine, garantovanu Ustavom Republike Srbije. Pravni institut „lockout-a“ je u demokratskim državama jedna od društvenih prinuda propisana zakonom koja se prepoznaje kao način zaštite sopstvene imovine od strane samog poslodavca, odnosno kao vrstu samopomoći (ofanzivni lockout) ili pak samopomoći u slučaju krajnje nužde (defanzivni lockout).

Navedeni institut je predviđen u mnogim pravnim sistemima, pa i u zemljama u našem regionu.

Aktivnosti

2016. godine je ponovo formirana Radna grupa od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kojoj su i predstavnici Unije, sa zadatkom izrade novog zakona o štrajku. Jedan od zahteva Unije je uvođenje instituta Lockout i „antištrajk klauzule“ u novi zakon.

Ishod

Rad ove radne grupe je u toku.