Godina 2016.

Nerešeno

Problem

Zapošljavanje preko agencija za zapošljavanje – popularno nazvano „rad na lizing“ – poslednjih nekoliko godina sve češća je praksa u Srbiji. Takav način radnog angažmana uobičajen je u razvijenim zemljama, gde je, za razliku od naše zemlje, taj vid rada zakonski regulisan.

Aktivnosti

Predstavnici UPS uzeli su učešće u Radnoj grupi za donošenje Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje. Prvi sastanak radne grupe za pripremu radne verzije zakona, održan je marta 2016. godine.

Ishod

Procedura donošenja Zakona je još uvek u toku.