Godina 2012.

Nerešeno

Problem

Uočen je pokušaj da se deo imovine PIO fonda prenese drugim pravnim licima. Država je dve banje u vlasništvu PIO fonda pretvorila u društveni kapital, kako bi se omogućilo da Dunav osiguranje namiri svoje dugove.

Aktivnosti

Na inicijativu UPS, UO PIO Fonda pokrenuo je tužbu protiv Države, koja je pokušala da bez njihovog odobrenja proda imovinu, u koju su uložene milijarde evra.

Ishod

Napori su idalje u toku.