Skip to content

Vesti iz UPS

Sa Agencijom MOONLIGHT TC do novih saznanja u oblasti komunikacija i obrazovanja

Naša zajednička saradnja baziraće se na daljem usavršavanju kako pojedinaca tako i timova kroz organizaciju različitih vrsta projekata, programa, obuka i treninga. Tokom realizacije zajednčkih ciljeva poseban fokus biće na stvaranju komparativnih prednosti koje predstavljaju značajan potencijal za obezbeđenje dugoročnog i stabilnog rasta i razvoja.

U Uniji poslodavaca Srbije prvi sertifikovani trener programa Start and Improve Your Business (SIYB)

Naša dugogodišnja članica Tatjana Mamula, vlasnica Agencije za konsalting ACT2B BEOGRAD uspela je da dobije prestižni sertifikat kao trener programa Start and Improve Your Business (SIYB).Bogato iskustvo, znanje i veštine stečene i kroz SIYB program doprineće našoj zajedničkoj saradnji u daljem radu sa timovima, klijentima, pojedincima ili menadžerima u vidu pružanja pomoći i podrške oko postavljanja ciljeva, vizija, optimizacije poslovanja, repozicioniranja, inovacija itd.

Akademija strukovnih studija Šumadija

Shvatajući značaj uske povezanosti obrazovanja i privrede, kao i uticaj obrazovanja na rast i razvoj privrede saradnja Akademije strukovnih studija Šumadije, kao obrazovne institucije koja školuje kadrove za rad u privredi i Unije poslodavaca Srbije kao predstavnika poslodavaca koji imaju potrebu za ovim kadrovima ići će upravo u smeru daljeg jačanja i unapređenja ovog odnosa.

Tehnomarket je kompanija gde se prepliću dizajn i tehnologija

Naša zajednička saradnja gradiće se na podršci uspešnim domaćim kompanijama koje imaju prepoznat kvalitet u svetu i kroz dalje praćenje svetskih trendova u poslovanju. Obostrani interesi se baziraju na unapređenju uslova poslovanja, fer konkurenciji, odgovornom odnosu prema zajednici i unapređenju obrazovnog sistema kroz transfer znanja i usklađivanja obrazivnih profila sa novim potrebama na tržištu rada.
Vebinar o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom na otvorenom tržištu rada - Unija poslodavaca Srbije dec 2020

O zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom iz ugla poslodavaca

Vebinar o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom - o aktuelnom zakonskom okviru u ovoj oblasti i međunarodnim standardima, o neophodnim promenama u zakonskoj regulativi i predlozi mogućih rešenja koja bi bila u skladu sa međunarodnim konvencijama.
Komentari na Predlog zakona o digitalnoj imovini - Unija poslodavaca Srbije - decembar 2020

Pitanje kriptovaluta jasno urediti zakonom

Komplikovan jezik kojim je predlog zakona o kriptovalutama napisan i prepuštanje da se suštinske stvari regulišu naknadno, podzakonskim aktima, dovešće do nejasnoća i pravne nesigurnosti...

Šuman holding kompanija sa dugom preduzetničkom tradicijom

Sa potrebom da se međusobno povezujemo i razmenjujemo svoja iskustva i pozitivne prakse, javlja se i želja za unapređenjem i podrškom u daljim zajedničkim aktivnostima. Jedna od ideja je da formiramo Sektor sporta koji će promovisati sportski duh, zdrav život, timski rad i time učvrsti vezu između uspešnog poslovanja, pravih vrednosti i društveno odgovornog poslovanja.

U sektoru saobraćaja nova kompanija-Vicont Vektor doo

Pod krovom Unije poslodavaca Srbije i u saradnji sa ostalim poslodavcima sarađivaćemo na prikupljanju podataka i argumenata koji će doprineti formulisanju novih predloga, ekonomskih mera i rešenja za izlazak isektora saobraćaja z krize izazvane pandemijom.

Sednica Saveta predsednika BusinessEurope

Za Uniju poslodavaca Srbije, koja je član BusinessEurope-a od 2006. godine, od posebne važnosti tokom sednice je bilo potvrđivanje njenog članstva u ovoj organizaciji, u statusu pridruženog člana, iako Republika Srbija nije članica EU.