Skip to content

Vesti iz UPS

iConsult – Sistem podrške menadžmentu koji će učiniti optimizaciju performansa prostim kao pasulj

Kroz uzajamnu podršku radićemo na daljem kontinuiranom inoviranju privrednih aktivnosti, usavršavanju kadrova, boljem korišćenju ograničenih resursa kao i jačanju naučnih, stručnih i tehničkih delatnosti.

Sveobuhvatna rešenja za industriju i trgovinu sa Quehenberger Logistics-om

U okviru zajeničke saradnje radićemo na jačanju domaće transportne privrede, principa konkurentnosti, bezbednosti, usaglašavanju sa aktima i praksom EU, stvaranju uslova za uvođenje novih tehnologija i podizanje nivoa kvaliteta usluga.

11. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora EU-RS

Na sastanku je usvojena Zajednička deklaracija kojom je upućen glasan apel za snažno, samostalno i pravedno funkcionisanje nezavisnih institucija.

Voda je početak-Voda Vrnjci A.D.

Ukazujući nam svoje poverenje, dalju zajedničku saradnju i aktivnosti baziraćemo na razumevanju, podršci i unapređivanju ne samo sektora proizvodnje već podsticajnog privrednog ambijenta i društveno odgovornog poslovanja
Unija poslodavaca Srbije

Upoznaj nas i pridruži se-info dani Unije poslodavaca Srbije

Želite da aktivno utičete na pozitivne promene regulative radi afirmacije povoljnijeg poslovnog okruženja? Vreme je da se bolje upoznamo. Pridružite nam se.

Nastavak pregovora sa organizacijama SOKOJ i OFPS u cilju smanjenja naknada

Unija poslodavaca Srbije nastavlja pregovore u cilju daljeg umanjenja, odnosno oslobađanja od plaćanja naknada koje naplaćuju SOKOJ i OFPS.

Besplatna stručna pomoć iz delatnosti osiguranja za članove Unije poslodavaca Srbije

Besplatnu stručnu pomoć iz delatnosti osiguranja članovi mogu iskoristiti do kraja februara 2021. bez obaveze da postanu klijenti društva za posredovanje.

Sa Agencijom MOONLIGHT TC do novih saznanja u oblasti komunikacija i obrazovanja

Naša zajednička saradnja baziraće se na daljem usavršavanju kako pojedinaca tako i timova kroz organizaciju različitih vrsta projekata, programa, obuka i treninga. Tokom realizacije zajednčkih ciljeva poseban fokus biće na stvaranju komparativnih prednosti koje predstavljaju značajan potencijal za obezbeđenje dugoročnog i stabilnog rasta i razvoja.

U Uniji poslodavaca Srbije prvi sertifikovani trener programa Start and Improve Your Business (SIYB)

Naša dugogodišnja članica Tatjana Mamula, vlasnica Agencije za konsalting ACT2B BEOGRAD uspela je da dobije prestižni sertifikat kao trener programa Start and Improve Your Business (SIYB).Bogato iskustvo, znanje i veštine stečene i kroz SIYB program doprineće našoj zajedničkoj saradnji u daljem radu sa timovima, klijentima, pojedincima ili menadžerima u vidu pružanja pomoći i podrške oko postavljanja ciljeva, vizija, optimizacije poslovanja, repozicioniranja, inovacija itd.