Član Unije poslodavaca Srbije, Paragraf Lex, u 12 gradova u Srbiji organizuje dva besplatna savetovanja na teme Završni račun za privatni sektor i Završni račun za javni sektor

Više informacija na http://paragraf.rs/savetovanja.html