Bilateralni sastanak

Unija poslodavaca Srbije

U sklopu projekta “Turizam su ljudi” održan je bilateralni sastanak predstavnika nosioca Projekta, Asocijacije poslodavaca Slovenije (ZDS) i socijalnih partnera iz Srbije (Unije poslodavaca Srbije i Saveza samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma) radi diskusije o socijalnom dijalogu u Srbiji generalno, kao i u samom sektoru ugostiteljstva i turizma.

 

Jedna od tema je bila način kreiranja poslovnog okruženja i miljea u kojem se odvijaju odnosi između poslodavaca i radnika i socijalni partneri su naglasili odsustvo tripartitnog dijaloga za šta je glavni krivac Vlada. Ovo stoga što Vlada da prilikom usvajanja novih zakonskih rešenja ne konsultuje socijalne partnere i poseže uglavnom za ubrzanim postupkom, bez konsultacija i sa Socijalno-ekonomskim savetom.

 

Na nivou bipartitnog dijaloga postoji interesovanje za kolektivno pregovaranje i preduzimanje zajedničkih akcija usmerenih na samovoljno postupanje Vlade. Ono što opterećuje i usporava razvoj ovog sektora su najpre nedostatak praktičnih iskustava kod mladih ljudi koji su završili formalno obrazovanje, odnosno neadekvatnost postojećeg sistema školstva i nedostatak odgovarajućih škola u pojedinim regionima gde je turizam razvijen.

 

Kao i skoro svuda u svetu, postojanje sive ekonomije je takođe problem. Razlika između slovenačkog i srpskog modela je što, pored inspekcije rada, turistička inspekcija u Srbiji takođe ima za zadatak borbu protiv sive ekonomije. Razlika između srpskog i slovenačkog modela je vidljiva i u samim kolektivnim pregovorima jer se u Sloveniji mogu dogovoriti i niži nivoi prava nego što zakon propisuje. Tako je, na primer, Zakonom o radu predviđeno uvećanje zarade za 0,5% na osnovu minulog rada “osim ako se drugačije ne uredi kolektivnim ugovorom”, pa se onda može dogovoriti i 0,6% odnosno 0,4% za svaku godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod istog poslodavca.

 

Tokom sastanka se razgovaralo i o predstojećim aktivnostima u okviru Projekta i izražena je nada da će Projekat doneti socijalnim partnerima nove mogućnosti za produbljivanje dijaloga i iznalaženje rešenja sa kojima će se oba partnera saglasiti.

euUz finansijsku podršku EU

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *