Publikacija je nastala u okviru projekta “Promena stereotipa kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana – uloga socijalnih partnera u nastojanju da se omogući uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života i ostvari rodna ravnopravnost”. Publikacija je namenjena mladim devojkama kao pomoć u slobodnom izboru zanimanja u skladu sa njihovim interesovanjima, kroz brojne primere iz prakse.

Publikaciju možete pogledati ovde.