Skip to content

Događaji

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na svečanosti koja je organizovana povodom osnivanja Platforme za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije je dobila zahvalnicu za pruženu podršku u uspostavljanju i razvoju Platforme.

109. Konferencija Međunarodne organizacije rada

Socijalni partneri su naglasili da od MOR-a očekuju podršku u formulisanju i primeni nacionalnih politika i strategija, u izgradnji kapaciteta, kao i u efektivnom planiranju i mobilizaciji i alokaciji resursa.

Biznis susreti Unije poslodavaca Srbije

„Biznis susreti Unije poslodavaca Srbije će se organizovati 22. juna u 12.00 časova u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Zemun kao i online

“DigiDay” panel diskusija o položaju digitalnih radnika

Panel diskusija „DigiDay“ je organizovana u okviru projekta DiDaNet, koji

Sednica Predsednika Sektorskih organizacija

Predsednici Sektorskih organizacija Unije poslodavaca Srbije, na čelu sa Predsednikom

Poziv za učešće na 23. nacionalnom i 9. međunarodnom naučno stručnom skupu SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije,pozivamo Vas na međunarodni naučno stručni skup.

Poslovna komunikacija

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije, obezbedili smo izuzetne popuste i privilegije za naše članove.

Poslovno ponašanje i poslovni bonton

Da biste dobili odgovore na ova, kao i na mnoga druga pitanja, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Timovi i timski rad-Seminar

U okviru Programa edukacije treninga i usavršavanja menažera Unije poslodavaca Srbije-PETUM obezbeđeni su specijalani poputi i brojne povoljnosti za naše članove.