Skip to content

Događaji

Okrugli sto-Novi model fiskalizacije

U četvrtak 21. oktobra 2021. godine od 11.00-12.00 časova održaće se onlajn okrugli sto „ NOVI MODEL FISKALIZACIJE“ u okviru koga će jedan od uvodničara biti i predstavnik Unije poslodavaca Srbije

Forum globalnog dogovora

Globalni dogovor je inicijativa koju je pokrenuo Premijer Švedske, a u njen razvoj su se potom uključile Organizacija za evropsku saradnju i razvoj (OECD) i Međunarodna organizacija rada (MOR). Ona uključuje više stejkholdera radi jačanja socijalnog dijaloga između vlada, organizacija poslodavaca, sindikata, civilnog društva i drugih organizacija o ekonomskim pitanjima i pitanjima politika.

Podrška zapošljavanju osoba sa reumatskim bolestima

Unija poslodavaca Srbije je aktivna u osnaživanju osoba sa invalitetom još od donošenja zakona pre punih 12 godina i nastaviće da pruža podršku u ovoj oblasti.

8. Forum organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana

Glavne teme diskusije su se ticale mogućnosti poboljšanja procesa pristupanja, doprinosa OCD-a Zelenoj agendi, stanja u socijalnom dijalogu i omogućavanja građanskog prostora na Zapadnom Balkanu.

Održana svečana Skupštinina Konfindustrije Srbija i otvaranje fabrike Istrabenz plini

Predstavnici Unije poslodavaca Srbije prisustvovali su Svečanoj Skupštini Konfindustrije Srbija i otvaranju proizvodnog pogona članice Istrabenz plini u Šimanovcima.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na svečanosti koja je organizovana povodom osnivanja Platforme za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije je dobila zahvalnicu za pruženu podršku u uspostavljanju i razvoju Platforme.

109. Konferencija Međunarodne organizacije rada

Socijalni partneri su naglasili da od MOR-a očekuju podršku u formulisanju i primeni nacionalnih politika i strategija, u izgradnji kapaciteta, kao i u efektivnom planiranju i mobilizaciji i alokaciji resursa.

Biznis susreti Unije poslodavaca Srbije

„Biznis susreti Unije poslodavaca Srbije će se organizovati 22. juna u 12.00 časova u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Zemun kao i online

“DigiDay” panel diskusija o položaju digitalnih radnika

Panel diskusija „DigiDay“ je organizovana u okviru projekta DiDaNet, koji