Skip to content

Događaji

Primena novog modela fiskalizacije u sektoru drumskog transporta

Onlajn savetovanje sa predstavnicima Ministarstva finansija na temu ”Primena novog modela fiskalizacije u sektoru drumskog transporta organizuje se 3. decembra 2021. godine sa početkom u 10 časova

Regionalna konferencija European Training Foundation -ETF

Na konferenciji su pokrenute diskusije o tipovima interakcija između tržišta rada, ljudskog kapitala i mobilnosti radne snage na osnovu nalaza studija ETF-a o regionu i državama. Takođe pokrenuta je debata o preduzetim politikama između nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera kao i o mogućim rešenjima za prevazilaženje problema.

EU-Srbija Zajednički konsultativni odbor

Razmatrajući trenutno stanje odnosa EU-Srbija i pristupnog procesa, ZKO je pozdravio činjenicu da je Srbija prihvatila revidiranu metodologiju proširenja i sa žaljenjem konstatovao da od 10. decembra 2019. godine do primene revidirane metodolije Srbija nije otvorila nijedno novo pregovaračko poglavlje.

Primena novog modela fiskalizacije

Više od dva sata razgovora nije bilo dovoljno da se odgovori na brojna pitanja koja su poslodavci upućivali tako da će u narednom periodu biti organizovan još jedan webinar o čemu ćemo blagovremeno obavestiti zainteresovane privrednike.

Primena novog modela fiskalizacije

Savetovanje sa predstavnicima Ministarstva finansija " Primena novog modela fiskalizacije"

Sastanak BusinessEurope članova sa generalnom direktorkom Svetske trgovinske organizacije

Na sastanku je istaknuto da se poslovanje u globalnoj pandemiji mora sagledati dalje, lanci dobavljača se moraju udružiti na globalnom nivou zajedno sa najvećim transportnim i špediterskim kućama, i da se mora omogućiti potpuna konkurencija u postizanju cena u svim granama privrede, posebno u poljoprivredi.

Sednica Izvršnog odbora BusinessEurope

Posebnu pažnju članovi Izvršnog odbora su posvetili govoru Predsednice Evropske komisije od 15. septembra 2021. o aktuelnom stanju u Evropskoj uniji. Ursula von der Leyen je naglasila prioritete za narednih 12 meseci koji uključuju, između ostalog, ubrzavanje vakcinacije na globalnom i EU nivou, dalju digitalnu transformaciju koja će biti pokretač konkurentnosti preduzeća i boljih uslova rada, dalje jačanje saradnje po pitanjima zapošljavanja mladih, bezbednosti i zaštite vladavine prava.

Kandidatura Miloša Nenezića je ponovo podržana od strane Upravnog odbora AICESIS

Na sednicama Upravnog odbora i Generalne skupštine AICESIS-a su održani izbori za razoblje od 2021. do 2023. godine. Srbija je i dalje zastupljena u sastavu Upravnog odbora, a predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić, je ponovo izabran za njegovog člana.

Stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije

U okviru rada stručnog skupa organizuju se tri panela koja se bave aktuelnim propisima, novim zakonskim rešenjima, radnim zakonodavstvom u EU, primerima dobre prakse, ali i problemima koji se pojavljuju na tržištu rada.