Skip to content

Događaji

“DigiDay” panel diskusija o položaju digitalnih radnika

Panel diskusija „DigiDay“ je organizovana u okviru projekta DiDaNet, koji

Sednica Predsednika Sektorskih organizacija

Predsednici Sektorskih organizacija Unije poslodavaca Srbije, na čelu sa Predsednikom

Poziv za učešće na 23. nacionalnom i 9. međunarodnom naučno stručnom skupu SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije,pozivamo Vas na međunarodni naučno stručni skup.

Poslovna komunikacija

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije, obezbedili smo izuzetne popuste i privilegije za naše članove.

Poslovno ponašanje i poslovni bonton

Da biste dobili odgovore na ova, kao i na mnoga druga pitanja, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Timovi i timski rad-Seminar

U okviru Programa edukacije treninga i usavršavanja menažera Unije poslodavaca Srbije-PETUM obezbeđeni su specijalani poputi i brojne povoljnosti za naše članove.

Ugostitelji predlažu mere za opstanak i mere za oporavak

U želji da zajedno, udruženi kroz institucije sistema ostvare svoja prava, ugostitelji su formirali užu radnu grupu, a konkretni zahtevi prema Vladi Republike Srbije će se definisati u narednoj nedelji.

Osnovan Sektor medicinske i farmaceutske privrede

Jedan od ključnih ciljeva ovog sektora je potpuna integracija privatnih zdravstvenih praksi u zdravstveni sistem Srbije, zaključeno je na jučerašnjem konstitutivnom sastanku novoosnovanog Sektrora medicinske i farmaceutslke privrede Unije poslodavaca Srbije (UPS).

Zaključen Kolektivni ugovor za hemiju i nemetale

Unija poslodavaca Srbije i Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije