Skip to content

Sve vesti

UNIJA POSLODAVACA OBELEŽAVA 28 GODINA RADA

Unija poslodavaca Srbije kao reprezentativno udruženje poslodavaca već punih 28 godina, od osnivanja 1994. godine uspešno zastupa interese preduzeća.

Predstavnici UPS na Izbornoj skupštini SEMUS-a

Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) – reprezentativno udruženje u kulturi

Uvaženi stavovi Unije poslodavaca Srbije

Povećanje minimalne cene rada biće praćeno rasterećenjem privrede kroz povećanje neoporezivog dela zarade sa 19.300 na 21.712 dinara, odnosno rast od 12,5% kao i smanjenjem doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje na teret poslodavca za 1%, što predstavlja nesumnjiv uspeh svih nas koji se borimo za bolji privredni ambijent.

Transfera otvorila najveći logistički centar u regionu

Novi logistički centar je opremljen najsofisticiranijom tehnologijom za upravljanje skladišnim operacijama, a kao jedan od prioriteta postavljeno je korišćenje obnovljivih izvora energije. Transfera trenutno ima više od 800 carinskih operacija na dnevnom nivou, a u okviru logističkog centra realizuje se preko 300 carinskih operacija dnevno.

Vlada Srbije preporučila novu cenu struje za privredu

Vlada je prethodnim odlukama zadržavala cenu struje za preduzeća na ranijem nivou, uvažvajući time apele Unije poslodavaca Srbije da električna energija za preduzeća ne poskupljuje, ili ako je to nužno, da poskupljenje bude postepeno i u razumnim iznosima.

Odložena primena Uredbe kojom se uređuje elektronsko arhiviranje

Odlaže se početak primene Uredbe kojom se uređuje elektronsko arhiviranje za 1. januar 2024. godine.

Predlog preporuka za uštede u potrošnji električne i toplotne energije

Kada su u pitanju mere koje se odnose na privredu u Predlogu preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije nalaze se one koje se odnose na rukovodioce, ali i zaposlene. Preporuke bi trebalo da počnu da se primenjuju što pre, i to u periodu od 1. septembra 2022. do 31. marta 2023. godine.

„Moja prva plata“- počela realizacija trećeg ciklusa programa

U periodu od 22. avgusta do 22. septembra 2022. godine, poslodavci mogu podneti zahtev za učešće u Programu i oglasiti pozicije elektronskim putem. Konačan izbor kandidata poslodavci iz privatnog sektora će vršiti od 1. do 15. novembra, a početak prakse kod poslodavca je tokom decembra - a najkasnije do 30.12.2022. godine.

Usvojen paket mera Narodne banke Srbije u vezi sa naknadama banaka

Podsećamo, da se Unija poslodavaca Srbije 30. maja obratila Narodnoj banci Srbije sa molbom za preispitivanje izmena i dopuna opštih uslova poslovanja poslovnih banaka, s obzirom na sumnju u nedoslednu primenu propisa, dok smo u odgovoru, dobili uverenje iz ove institucije, da će biti uloženi svi napori da građani i privreda ostvare odgovarajući pristup jednostavnijim i povoljnijim načinima plaćanja u cilju povećanja efikasnosti poslovanja.