Skip to content

Sve vesti

Kako do radne dozvole za strance u Republici Srbiji?

Sve češća pitanja koja se odnose na pribavljanje radne dozvole i privremenog boravka za radno angažovanje stranca u Srbiji podstakli su nas da na jednom mestu pripremimo potrebne informacije za poslodavce.

Memorandum o saradnji Unije i Rotary district 2483

Po rečima Boška Savkovića razlog započinjanja saradnje je to što Rotary zajednica ima u svojim temeljima humanu ulogu da pomaže društvu što je nemoguće ako ne postoji kapital čijem stvaranju doprinose preduzeća i poslodavačke organizacije.

Nova promena u načinu evidentiranja podataka na fiskalnim računima

Ovo sve je dokaz da je Unija poslodavaca Srbije osnovano tražila da se primena Zakona zbog potrebe prilagođavanja dodatno odloži, te da se u tom roku privrednici ne kažnjavaju. Ukazali smo da su brojni propisi u vezi sa ovim Zakonom doneti neposredno pre početka primene Zakona, kao i na činjenicu da je na tržištu manjak fiskalnih kasa, dok softverska rešenja za određene delatnosti nisu adekvatna.

Inicijativa za prevazilaženje problema u vezi sa e-fiskalizacijom

Sagledavajući apsolutni značaj e-fiskalizacije, molimo da se nađe način za odlaganje primene Zakona te da se ne sankcionišu privredni subjeki koji iz tehničkih i drugih objektivnih razloga nisu trenutno u situaciji da počnu sa novim sistemom fiskalizacije i da im se omogući obavljanje delatnosti putem postojećih fiskalnih uređaja.

Potreban dodatni period za prilagođavanje poslovanja koje se registruje preko e-kasa

Zaključeno je da je neophodno od nadležnih institucija zatražiti da razmotre mogućnost odlaganja sankcionisanja poslodavaca koji nisu u potpunosti završili proces e-fiskalizacije kao i da im se omogući rad po starom modelu. Takvim odlaganjem bi bio i postignut osnovni cilj implementacije e-fiskalizacije, ali bi i ta grupa poslodavaca bila uvažena i zaštićena od eventualnog nepravednog sankcionisanja.

Podrška Inspektoratu za rad od svih socijalnih partnera

Po rečima predsednika Unije poslodavaca Srbije Miloša Nenezića, i Unija ima samo reči pohvale za rad inspektorata, naravno uz ocenu da niz stvari može da se poboljša i sa strane poslodavaca i sa strane inspektora.

Radimo zajedno na izgradnji kulture bezbednosti i zdravlja na radu

Bezbednost i zdravlje na radu ima za cilj prilagođavanje posla zaposlenom i svakog zaposlenog njegovom poslu.

SES podržao inicijative UPS – Potrebno propisima urediti rad od kuće

Na sednici koja je danas održana u Kruševcu za novog predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta izabrana je prof. dr Darija Kisić, ministarska za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona će funkciju preuzeti 10. aprila od dosadašnjeg predsedavajućeg Miloša Nenezića, predsednika Unije poslodavaca Srbije, i obavljaće je u periodu od godinu dana.

Još tri inicijative Unije poslodavaca

Podneta je inicijativa za donošenja kvalitetnog okvira za nove oblike rada koji su postali deo prakse-kao što je rad van prostorija poslodavca, kao i dve inicijative koje se tiču sporta i fizičkog vaspitanja, koje posredno, ali vrlo značajno utiču na opšte fizičko i mentalno zdravlje nacije, a samim tim i na poslovno i na radno okruženje.