Skip to content

Za članove

Trgovina Matejić d.o.o.

Nastala pre 30 godina u periodu velikih promena na globalnom

Poslodavci za poslodavce

Ponudite poslodavcima svoje proizvode ili usluge po posebnim uslovima. Omogućite veću vidljivost vaših proizvoda. Obezbedite nove klijente. Predstavite se , povežite se i proširite listu svojih saradnika.

Počela javna rasprava o Nacrtu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Pozivamo Vas da nam dostavitite svoje predloge, sugestije i primedbe najkasnije do četvrtka, 23. septembra, kako bismo iste detaljno razmotrili i u okviru objedinjenog dokumenta prosledili nadležnom ministarstvu.

Produžen rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije

Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen, tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

Do diplome i kroz radno iskustvo

Ceo postupak priznavanja prethodnog učenja od prijave lica do stečenog sertifikata bi trebalo da traje najviše tri meseca. Dakle, lice koje nema formalno obrazovanje, a zna i radi na primer kao zidar, ukoliko želi može da dođe u školu gde će dobiti savetnika koji će mu pomoći da prođe proceduru da dokaže svoja znanja i veštine-kompetencije.

Srpski proizvod jedinstvene formule koji doprinosi očuvanju životne sredine čitave planete -Flex-Natural Cleaner

U uslovima kada promene sve više i više dobijaju na intenzitetu ključni faktor konkurentnosti svake privrede postaje inovativnost. Stvaranje i uspešna primena novih znanja kroz inovacije je fundamentalni izvor rasta produktivnosti, konkurentnosti, stvaranja novih radnih mesta i privrednog rasta

Novo u našem Sava osiguranju

Sava osiguranje kao deo jedne od vodećih osiguravajućih grupa u regionu – Osigurajuće grupe SAVA, proširilo je svoju ponudu osiguravajućih usluga sa prilagođenim paketima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Rast minimalne cene rada, ali uz smanjenje opterećenja na zarade

Poslodavci upozoravaju da je za značajniji rast minimalne zarade neopodno ispuniti nekoliko uslova, a koji se tiču finansijskog rasterećenja privrede. Na vrhu liste ovih zahteva, sa čak 85% podrške, je umanjenje poreza i doprinosa na zarade. Povećanje neoporezivog dela zarade podržava 55% anketiranih, a suzbijanje rada na crno 44% preduzetnika smatra vrlo važnim za održivo poslovanje srpskih preduzeća.

Obaveštenje u vezi sa dodelom kreditnih sredstava preduzećima putem Fonda za razvoj

Sredstva se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava i održavanje tekuće likvidnosti privrednih subjekata u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.