Skip to content

Za članove

Narodna banka Srbije priprema paket mera u vezi sa naknadama banaka

Unija poslodavaca Srbije se 30. maja tekuće godine obratila Narodnoj banci Srbije sa molbom za preispitivanje izmena i dopuna opštih uslova poslovanja poslovnih banaka. Ukazano je na postojanje sumnje u nedoslednu primenu propisa, odnosno postojanje sumnje u nezakonito postupanje i zloupotrebu ovlašćenja poslovnih banaka prilikom obavljanja platnog prometa sa pravnim licima.

Od 6. avgusta počinje da se primenjuje Uredba o vođenju, funkcionisanju i utvrđivanju podataka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka

Ovom uredbom bliže se uređuje način funkcionisanja Registra administrativnih postupaka i sadržaj Portala Registra upis, izmena upisanih podataka, brisanje postupaka i zahteva, kao i način potvrđivanja ispravnosti podataka i statusa postupaka, odnosno zahteva upisanih u Registar.

Podrška ženskom preduzetništvu

Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u radnom i društvenom okruženju, gradeći ravnopravnost i ekonomsku samostalnost žena.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANJU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA

Poziv mikro, malim i srednjim preduzećima da se prijave za projekat pružanja tehničke asistencije pri apliciranju za pristup EU fondovima.

Strukturni problemi srpske energetike došli na naplatu

Otklanjanje duboko ukorenjenih energetskih problema zemlje zahteva radikalne promene u upravljanju važnim resursima društva. Prema navodima Fiskalnog saveta izvor problema u energetskom sektoru leži u fundamentalno pogrešnom načinu na koji se u Srbiji upravlja najvažnijim resursima društva.

Bespovratna sredstva za inovativna preduzeća

Katapult nudi intenzivno tromesečno mentorstvo i finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava. Prijave preduzeća iz svih oblasti nauke i tehnologije, kao i industrijskog sektora se podnose putem Katapult portala do 17. oktobra 2022. godine do 15 časova.

Besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022.

Besplatni mentoring uključuje procenu trenutnog stanja u preduzeću ili zadruzi, pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, savetodavne usluge i instrukcije za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i druge programe podrške i brojne druge usluge podrške poslovanju.

Radoznalost, intuicija, empatija, kreativnost, odgovornost

U preduzetništvu ima mesta i za mlade i za srednju generaciju i za starije – i tu se moramo osloboditi brojnih predrasuda. Istraživanja kažu da najmanji broj novoosnovanih kompanija propada ako su im osnivači stariji od 45 godina – to je izgleda doba kada postižemo dobar balans znanja i iskustva i imamo jasno definisane poslovne ideje i željeni životni stil.

Registrovanje primaoca na sistem elektronskih faktura po automatizmu

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, počelo je sa primenom od 1. jula 2022. godine u skladu sa zankonskim rokom.