Skip to content

Za članove

Zadržavanje cene struje do polovine 2022. godine – prava vest za privredu

Pružajući podršku zaključku Vlade Srbije, kojim je data značajna podrška privrednim subjektima, Unija poslodavaca očekuje da i u budućnosti bude uključena u razgovore o ceni energenata za preduzeća. Unija veruje da će EPS uvažiti preporuku Vlade, kao i da će ubuduće politiku cena prema privredi voditi uz konsultovanje reprezentativne organizacije poslodavaca, naravno vodeći računa i o održivom poslovanju svog preduzeća.

Sastanak predsednika sektorskih organizacija Unije

Za predsednike sektorskih organizacija je važno da u okviru svojih privrednih grana i prepoznatih izazova, obezbede najbolja rešenja koja će omogućiti neometan rad i podsticajno privredno okruženje za dalji rast i širenje poslovanja.

Profesionalni pristup poslovanju-Mobeza doo

Reciklaža je jedno od najvažnijih pitanja u procesu pristupanja EU i obaveza Srbije je da u potpunosti reši problem upravljanja otpadom, a time i reciklaže. Unija poslodavaca Srbije razvija snažnu saradnju sa kompanijama koje se bave ovom najmlađom industrijskom granom u Srbiji.

Čuvajmo prirodu-Đaković doo

U sektoru metalne, elektro industrije, rudnika metala i metalurgije Unije poslodavaca Srbije je dobila novu podršku.

Nova minimalna cena rada za 2022. godinu

Ukoliko se isplata minimalne zarade za mesec decembar 2021. godine vrši u mesecu januaru 2022. godine, mora da se primeni nova odluka Vlade o minimalnoj ceni rada (201,22 dinara po radnom času).

Humanitarna projekcija filma Toma

Pozivamo sve saradnike i prijatelje da uzmu učešće u humanitarnoj akciji koja se organizuje za Luku Kurjačkog, mladog dramaturga i scenaristu kome je potrebna pomoć za nastavak lečenja u inostranstvu.

Privredno društvo za reciklažu sirovina Đolex

Đolex doo je novi član Unije poslodavaca Srbije i Sektora metalne, elektro industrije, rudnika metala i metalurgije. Radujemo se saradnji i nadamo se da ćemo zajedničkim naporima uspeti da napravimo poslovno okruženje koje odgovara privrednicima.

Fiskalizacija za automate i vending aparate

Podsećamo da je predviđeni rok za prelazak na novu fiskalizaciju do 30.04.2022. godine što po mišljenju privrednika koji se bave vending aparatima i automatima nije adekvatan rok obzirom da na tržištu još uvek nema u ponudi elektronski fisklani uređaji (EFU) koji bi bio funkcionalan i moguć za primenu na samouslužnim aparatima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o radnoj praksi

Važno je napomenuti da nakon održana dva sastanka radne grupe u kojoj je predstavnike imala i Unija poslodavaca Srbije, dati su brojni komentari na već pripremljen tekst Nacrta zakona o radnim praksama. Umesto obećanog trećeg sastanka i bez postignutog dogovora i prethodnog informisanja članova radne grupe Nacrt zakona je poslat na javnu raspravu.