DOP ZA SVE

logotip-dop-za-sveUgovor o grantu za ovaj projekat potpisan je između Turske konfederacije organizacija poslodavaca (TISK) i Evropske komisije 31.11.2012. godine. Prva faza projekta je trajala dve godine pod rukovodstvom TISK i u saradnji sa organizacijama poslodavaca Jugoistočne Evrope i Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE), a aktivnosti u ovoj fazi su prevashodno imale za cilj jačanje kapaciteta organizacija poslodavaca i pripremu terena.

U drugoj fazi projekat će se fokusirati na informisanje poslodavaca o izveštavanju o održivosti i pripremi terena tokom 2015-2016. U drugoj fazi projekta kao partneri učestvuju organizacije poslodavaca iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Turske, a pridruženi partner je Međunarodna organizacija poslodavaca.

Cilj druge faze projekta je da se izgradi svest i kapacitet u okviru partnerstva/mreže organizacija poslodavaca u Regionu jugoistočne Evrope u vezi DOP i Izveštavanja o održivosti kako bi se unapredilo njihovo učešće u dijalogu sa svim zainteresovanim licima (kao i njihov uticaj na proces reforme javnog sektora) na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kroz ovu fazu projekta će se graditi svest i kapaciteti u okviru mreže organizacija poslodavaca u regionu kako bi ove organizacije vodile preduzeća ka njihovom pozitivnom uticaju na društvo i ka tome da se briga o društvu, životnoj sredini, etici, ljudskim pravima i interesima klijenata integrišu u njihove poslovne aktivnosti i osnovnu poslovnu srategiju.


Predstavljanje Projekta i otpočinjanje projektnih aktivnosti

Beograd, 18. februar 2015. godine

Unija poslodavaca Srbije je organizovala skup tokom kojeg je predstavila Projekat sa posebnim zadovoljstvom, imajući u vidu da je ovo prvi put da se Unija bavi društvenom odgovornošću na jedan sistematičniji način. Predstavnici šire javnosti i zainteresovanih strana koji su prisustvovali ovom skupu su bili predstavnici privatnog sektora, Vlade, sindikata i raznih organizacija iz ne-vladinog sektora.

Glavne teme u okviru diskusije su uključivale:

  • važnost društveno odgovornog poslovanja (DOP) za preduzeća;
  • zaštitu ljudskih prava – način na koji preduzeća poštuju i pružaju podršku zaštiti međunarodno priznatih ljudskih prava i obezbeđuju da se ova prava poštuju u okviru poslovanja preduzeća;
  • zaštita prava na osnovu rada – način na koji preduzeća vode računa o BZR, dobrim uslovima rada, uslovima za razvoj inovacija, zabrani dečijeg rada i diskriminacije na radnom mestu;
  • zaštita životne sredine – način na koji se preduzeća odnose prema životnoj sredini, promocija projekata koji uzimaju u obzir zaštitu životne sredine, učešće u razvoju tehnologija koje neće štetiti životnoj okolini;
  • planovii Strategija Vlade Republike Srbije za promociju DOPa

Najvažnije poruke koje opisuju buduća očekivanja su sledeće:

  • geografske i istorijske odrednice i nasleđe ne možemo da promenimo, ali zato imamo veliki uticaj na budućnost i okruženje, prirodnu i poslovnu sredinu, pa možemo da menjamo sebe, naše ponašanje i stavove – upravo tu sve i počinje!
  • principe DOPa treba predstaviti što je moguće većem broju preduzeća i ohrabriti ih da slede ove principe budući da oni ne uključuju, nužno i uvek, visoke troškove, dok od njih može imati koristi celokupno društvo, počevši od samih preduzeća koja ih primenjuju;
  • kriza koja je zadesila ekonomiju početkom 21. veka je pokazala da raniji principi poslovanja nisu održivi i da je neophodno uvesti promene u organizovanju poslovanja i upotrebi resursa;
  • DOP, zasnovan na međusobnom poverenju i razvoju i zajedničkom ulaganju u budućnost, predstavlja most između biznisa i zajednice;
  • cilj DOPa je očuvanje profitabilnosti ali i da se istovremeno omogući kreiranje visokih standarda kod interesno-uticajnih zajednica unutar i izvan preduzeća; stoga je DOP tek nedavno dobio pravo mesto koje, kroz zajedničke napore, može biti integrisano u biznis koncepte nacionalnih ekonomija, ali i na globalnom nivou.

Predstavljanje projekta kroz PowerPoint prezentaciju koju možete preuzeti klikom na ovaj link


Štampani materijal koji je pripremljen tokom projektnih aktivnosti

 

 

U cilju širenja informacija o korporativnoj društvenoj odgovornosti pripremljeni su poster i flajer kojeg možete preuzeti ovde

 

 

 

 

 

 

 

 

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o korporativnoj društvenoj odgovornosti i izveštavanju o preduzetim aktivnostima na nivou preduzeća koja posluju u Srbiji. Istraživanje možete preuzeti ovde

 

 

 

 

Takođe je pripremljen “Priručnik za poslodavačke organizacije o izveštavanju o održivosti” u primeni društveno odgovornog poslovanja.

 

 

 

Fotografije sa raznih dešavanja

 

 


Uz finansijsku podršku Evropske unije

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *