Inicijalni sastanak u okviru projekta

Unija poslodavaca Srbije

 

U sklopu projekta koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske komisije “Promena
tradicionalnog načina razmišljanja kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana –
uloga socijalnih partnera u omogućavanju posao-porodica ravnoteže i rodne ravnopravnosti”,
16.3.2016. godine, predstavnici Unije poslodavaca Srbije prisustvovali su prvom sastanku u
Ljubljani zajedno sa partnerskim poslodavačkim i sindikalnim organizacijama iz Slovenije,
Makedonije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske.
Na sastanku su pojedinačno predstavljeni zakonski okviri i usvojena međunarodna dokumenta
koja garantuju ravnopravnost žena i muškaraca i zabranjuju diskriminaciju na osnovu pola kao i
aktuelna situacija u oblasti rodne ravnopravnosti.
Generalni zaključak ovog sastanka je da je neophodno još mnogo toga uraditi u oblasti
zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena, ali i na polju izjednačavanja zarade. Glavni
izazovi za Srbiju, kao i većinu članica EU, jesu i prevazilaženje tradicionalne podele na muška i
ženska zanimanja i stvaranje okruženja koje omogućava obimnije i kvalitetnije učešće žena na
tržištu rada.
U nastavku projekta je planirano istraživanje koje će se sprovesti u zemljama Zapadnog Balkana
sa fokusom na analizi primene usvojenih međunarodnih direktiva i nacionalnih zakona vezanih
za rodnu ravnopravnost, a posebno u kolektivnim ugovorima. Cilj istraživanja je da se mapiraju
ključni izazovi i formulišu preporuke za unapređenje politika koje će omogućiti jednakost
između žena i muškaraca.