Godina 2018

Nerešeno

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za raspravu na temu obrazovanja za održivi razvoj Republike Srbije u koji se ističe da Unija prepoznaje važnost uspostavljanja sistema obrazovanja čiji ishodi odgovaraju potrebama privrede, odnosno potrebu za uspostavlajnjem čvrste veze između poslodavaca, institucija zaduženih za obrazovanje, naučnih insitucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada.

Aktivnosti

Napore koje Unija ulaže  su neophodni kakao bi obrazovanje pratilo zahtebve poslodavaca za relevantnim stučučnim kompetencijama u skladu sa stepenom tehnološkoh razvoja industrije.

Ishod

Smatramo da Srbija treba da stvoji obrazovni sistem koji će rasti zahvaljujući kvalitetu studenata i biti sposoban da se brzo prilagođava potrebama privrede.