MOR – UPS „Izmene Zakona o radu i praktična primena“

Cilj Pojekta je upoznavanje poslodavaca sa sadržajem izmena ZOR usvojenih 2014. godine. Aktivnosti su uključivale izradu komentara na prečišćeni tekst Zakona sa posebnim osvrtom na obaveze poslodavaca, izradu publikacije i održavanje treninga.

Ukupna vrednost 5.740 USD.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *