Serijal seminara za HR službenike i vlasnike malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj nove UPS usluge za članove. Vrednost projekta 9.500 EUR