Na radionici je predstavljen problem nedostatka uključenosti mladih i žena u procese donošenja odluka u metalskom sektoru , nacionalne politike u pogledu rodne ravnopravnosti, dobre prakse kao i predlozi rešenja za učešće/uključivanje mladih i žena u procese odlučivanja u metalskoj industriji.