U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, uslov za starosnu penziju za žene osiguranike se sukcesivno podiže svake godine, te od 1. januara 2018. godine, ženama je, da bi ostvarile pravo na starosnu penziju, potrebno 62 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. U slučaju muškaraca, uslov za starosnu penziju ostaje isti – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

U 2018. godini se menjaju i uslovi za prevremenu starosnu penziju – za žene osiguranike uslov se podiže na 56 godina i 4 meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok će muškarcima biti potrebno 57 godina života i 40 godina staža osiguranja.