Odložena primena Uredbe kojom se uređuje elektronsko arhiviranje

Vlada Republike Srbije izmenila je Uredbu o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i tom izmenom se odlaže početak primene Uredbe za 1. januar 2024. godine. Na ovaj način odložen je početak primene koji je trebao da nastupi 1. septembra 2022. godine.

Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su određene obaveze stvaraoca i imaoca dokumentarnog materijala u elektronskom obliku u pogledu pouzdanog čuvanja i arhiviranja, određen je način vršenja nadzora od strane nadležnog arhiva, kao i postupak izdvajanja i uništavanja dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i izdvajanja i predaje arhivu dokumentarnog materijala koji se čuva trajno protekom roka od 30 godina od nastanka tog materijala.

Donetom Uredbom razrađuju se obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnostipropisana je obaveza vođenja arhivske knjige u elektronskom obliku, ali sada sa odloženom primenom koja stupa na snagu početkom 2024. godine.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *