Održan 9. sastanak EU-RS Zajedničkog konsultativnog odbora

Oktobarski sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora održan je, po ustaljenom principu, u Beogradu i obuhvatao je i konsultacije sa organizacijama civilnog društva iz Srbije koje nisu članovi Odbora o uspostavljanju povoljnog građanskog prostora. Takođe je razmatrano stanje odnosa između Srbije i EU i predstojeći rad Srbije na pristupnim pregovorima, kao i vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija i nezavisnih tela u zemlji. Posebna pažnja posvećena je i stanju socijalnog dijaloga u Srbiji.

U usvojenoj Deklaraciji Zajednički konsultativni odbor apelovao je na novi Evropski parlament i novu Evropsku  komisiju da nastave da pružaju podršku politici proširenja EU i da unaprede mehanizme angažovanosti sa Zapadnim Balkanom. Takođe je pozvao državne organe Srbije da ulažu veće napore na ispunjenju merila za otvaranje i zatvaranje poglavlja, posebno prelaznih merila u poglavljima o vladavini prava (Poglavlja 23 i 24) i političkim kriterijumima. Usvojena Deklaracija će biti prosleđena Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i Savetu, kao i domaćoj javnosti, i  predstavlja jedan od važnih osnova na kojima Evropska komisija donosi svoje redovne polugodišnje izveštaje o napretku u procesu pristupanja Srbije ka EU.

Celokupan tekst Deklaracije možete preuzeti ovde.

Preporučene vesti

Još uvek nema komentara. Budite prvi!


Dodajte komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *